Wydajność sprężarek – kluczowy parametr w doborze kompresora do potrzeb procesu produkcyjnego

Dostosowanie sprężarki śrubowej do bieżących potrzeb procesu produkcyjnego jest bardzo istotnym czynnikiem pozwalającym na idealne przystosowanie kompresorów powietrza do pracy w zakładach produkcyjnych i firmach usługowych, w których występuje zapotrzebowanie na sprężone powietrze ulegające dynamicznym zmianom.

Dlaczego warto jest dokładnie oszacować wydajność swojej sprężarki?

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem, który pojawia się na etapie oszacowania miesięcznego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Jeśli ulega ono ciągłym zmianom wówczas należy wybrać takie urządzenie, które będzie idealnie dostosowane do potrzeb firmy wykorzystującego do swojej działalności systemy sprężonego powietrza. Zastosowanie sprężarek o odpowiednio dobranej wydajności ma kluczowe znaczenie w kontekście pełnego pokrycia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na sprężone powietrze w przedziale czasowym. Ponadto, wprowadzenie do swojego parku maszynowego tego rodzaju urządzeń istotnie wpływa na wielkość poniesionych kosztów eksploatacyjnych w obliczu nieustannych podwyżek energii elektrycznej. Rozwiązanie w postaci sprężarki śrubowej o wydajności dopasowanej do potrzeb zakładu wydaje się jedyną słuszną decyzją, jaką powinien podjąć każdy przedsiębiorca.

Sprężarki śrubowe o odpowiedniej wydajności – gwarancja pokrycia zapotrzebowania na ilość sprężonego powietrza w zakładzie lub firmie

Sprężarki śrubowe o odpowiedniej wydajności charakteryzują się kilkoma bardzo istotnymi parametrami technicznymi. Mogą one pracować w różnym zakresie ciśnień. Kompresory z precyzyjnie dobraną wydajnością działania muszą także spełniać inne warunki. Powinien to być sprzęt ekonomiczny, a także bezawaryjny, posiadający mocne i bardzo wytrzymałe silniki elektryczne, mogące działać z dużą i regulowaną mocą. Wydajność sprężarki względem ilości produkowanego przez nią sprężonego powietrza powinna być zawarta w jednostce czasu. Wiele zakładów przemysłowych, które deklarują zmienne zapotrzebowanie na sprężone powietrze, może dokonać stosownych obliczeń, przyjmując ilość potrzebnego sprężonego powietrza, wydajność pracy urządzenia oraz horyzont czasowy. Jeśli wahania pomiędzy wyżej wspomnianymi czynnikami są relatywnie wysokie, to oznacza, iż inwestycja w sprężarkę ściśle dopasowaną do potrzeb firmy jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Wiadomym jest, iż idealne dobranie ilości produkowanego sprężonego powietrza, zgodne z chwilowym zapotrzebowaniem, redukuje niepotrzebne wydatki związane z eksploatacją kompresorów przemysłowych, pracujących ciągle z taką samą mocą i ciśnieniem roboczym.

Korzyści płynące ze stosowania odpowiednio dobranego kompresora przemysłowego

Zastosowanie wydajnej i taniej w eksploatacji sprężarki warunkuje skuteczne ograniczenie poboru jej mocy, co oznacza, iż ilość pobieranej z sieci energii elektrycznej ulega zmniejszeniu. Oznacza to, iż moc sprężarki może być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co nie wpływa ujemnie na pracę tego urządzenia. Dokonując obliczeń matematycznych w kwestii nadmiernego zużycia energii elektrycznej, które pojawia się przy braku odpowiedniego regulowania wydajności sprężarki, można otrzymać wynik, który wskazuje kwotę, jaką firma musi spożytkować na cele eksploatacyjne związane z użytkowaniem kompresorów przemysłowych, pracujących ze stałą mocą. Oznacza to, że wydatki, które ponosi się na ten cel, mogą oscylować w granicach nawet kilku tysięcy zł rocznie. Są to duże straty finansowe, które z pewnością nie wpływają pozytywnie na ostateczny bilans firmy i mogą powodować liczne perturbacje związane z nieopłacalnością cykli produkcyjnych czy świadczonych usług. Wydajne i odpowiednio dobrane sprężarki śrubowe stają się rozwiązaniem bardzo nowoczesnym, a jednocześnie zapewniającym ograniczenie nadmiernego zużycia energii elektrycznej w skali roku. Przedsiębiorstwo może zaoszczędzić sporo wydatków poniesionych z tytułu eksploatacji posiadanych przez siebie kompresorów przemysłowych.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.