System uzdatniania sprężonego powietrza — co powinien zawierać?

W otaczającym nas powietrzu unoszą się ogromne ilości drobin, kurzu i zanieczyszczeń. Na co dzień nie zwracamy na to uwagi i nie przejmujemy się szczególnie koniecznością filtrowania każdego oddechu. Jednak w sprężonym powietrzu ilość zanieczyszczeń gwałtownie rośnie. Dlatego odpowiednie filtrowanie i uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezbędnym elementem w większości systemów tego typu. Niezależnie od branży i zastosowania sprężonego powietrza należy zadbać o jego prawidłowe uzdatnianie. Jak to zrobić i jakich elementów użyć? Podpowiadamy, co powinien zawierać system uzdatniania sprężonego powietrza.

Dlaczego stosuje się systemy uzdatniania sprężonego powietrza?

Sprężone powietrze w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność,  a tym samym stosowane jest w różnorodnych procesach produkcyjnych w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Jednak wykorzystywanie sprężonego powietrza bez jego uprzedniego oczyszczenia jest bardzo rzadko spotykane. Dlaczego? Przyjrzymy się temu z bliska. Kompresory sprężają powietrze, które pobierają z otoczenia. Powietrze wokół nas  zawiera kurz, pył, różne drobne cząsteczki i mikrozanieczyszczenia. Ich ilość i stężenie nie zagraża ludziom, ani urządzeniom. Jednak to samo powietrze poddane procesowi sprężania powoduje, że ilość zanieczyszczeń zostaje skumulowana w jednostce objętości, innymi słowy wraz z powietrzem sprężane są też zanieczyszczenia.

Warto wiedzieć, jaki wpływ mają te zanieczyszczenia na maszyny, urządzenia i procesy produkcyjne. Sprzęt narażony na działanie zanieczyszczonego i wilgotnego powietrza pod dużym ciśnieniem znacznie szybciej się zużywa. Tym samym zachodzi ryzyko częstszej wymiany podzespołów i spada ogólna żywotność znajdujących się w systemie urządzeń. Generuje to poważne koszty, zdecydowanie większe, niż pociąga za sobą doposażenie kompresorów w system uzdatniania sprężonego powietrza. Z kolei sprężone powietrze, stosowane w procesach produkcyjnych, niepoddane uzdatnianiu może narazić czystość i jakość całej partii produkcyjnej.

Jakie elementy zawiera system uzdatniania sprężonego powietrza?

Na początek trzeba uświadomić sobie, czym jest uzdatnianie sprężonego powietrza i z jakich się składa elementów. Bo uzdatnianie sprężonego powietrza to proces wieloetapowy. W pierwszej kolejności wymagana jest filtracja powietrza zasysanego z otoczenia. Rodzaj stosowanych filtrów uzależniony jest od typu posiadanej sprężarki. Tylko wtedy otrzymujemy gwarancję skutecznego filtrowania. Należy również pamiętać o regularnej wymianie filtrów, by proces był efektywny a wydajność i funkcjonalność urządzenia zachowana jak najdłużej. Niektóre systemy uzdatniania powietrza wyposażone są w więcej niż jeden filtr, dla uzyskania lepszej jakości sprężonego powietrza.

Istotnym czynnikiem w zakresie oczyszczania sprężonego powietrza jest jego osuszenie. Na początkowym etapie uzdatniania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych stosuje się separatory cyklonowe, które eliminują wodę ze sprężonego powietrza. Montowane są za sprężarkami a ich celem jest eliminacja skroplin pojawiających się w sprężonym powietrzu w wyniku schłodzenia po przejściu przez chłodnicę sprężarki. Innym sposobem na usunięcie wilgoci z gazu jest zastosowanie osuszaczy. Wybór osuszaczy dostępnych na rynku jest niebywale szeroki. Dzięki temu z łatwością można dobrać model, który najlepiej sprawdzi się w naszym zakładzie. W zależności od branży, rodzaju pracy czy wymaganej jakości powietrza można wybierać spośród osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych i ziębniczych, choć najczęściej stosowane są te ostatnie – ziębnicze. Ich stosowanie gwarantuje uzyskanie odpowiedniej wilgotności sprężonego powietrza. Wyeliminowanie wilgoci z układu pneumatycznego przekłada się na czystość produkcji z użyciem sprężonego powietrza. Oprócz tego wpływa to również na wydłużenie żywotności urządzeń i maszyn zasilanych sprężonym powietrzem poprzez zmniejszenie ryzyka powstawania korozji. Tym samym skuteczny system uzdatniania sprężonego powietrza powinien składać się z filtrów, separatora cyklonowego i osuszacza, dla najwyższej jakości otrzymywanego powietrza.

Po eliminacji cząsteczek wody z powietrza powstaje problem kondensatu, który jest mieszaniną wodno-olejową. Kondensat, z racji swojego składu, nie może być bezpośrednio uwalniany do kanalizacji. Zawartość oleju powoduje, że musi być on utylizowany przez specjalistyczne firmy, co jest zabiegiem kosztownym. Dlatego zaleca się stosowanie separatorów wodno-olejowych, które rozdzielają te dwie substancje i umożliwiają przekazywanie odzyskanej wody bezpośrednio do kanalizacji. Pozostała część kondensatu o znacząco mniejszej pojemności, zawierająca olej i zanieczyszczenia oddawana jest do utylizacji.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.