Separatory w układach sprężonego powietrza – rodzaje i zastosowanie

Sprężone powietrze jest coraz częściej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Jednak dobrej jakości sprężone powietrze to przemyślany i dopracowany układ wielu urządzeń. Nieodzownym elementem takiego układu są bez wątpienia separatory. Jakie są rodzaje separatorów, czym się różnią i jakie mają zastosowanie? Wszystkie te zagadnienia przybliżmy w poniższym tekście.

Czym jest separator do sprężarki

Separator cyklonowy jest elementem systemu uzdatniania sprężonego powietrza. Dzięki jego skutecznemu działaniu ze sprężonego powietrza usuwane są zarówno skropliny jak i różne zanieczyszczenia. Dlaczego to takie ważne? Zbyt duża wilgotność sprężonego powietrza i brak jego odpowiedniego osuszenia powoduje nadmierne i przedwczesne zużywanie się maszyn pracujących w oparciu o to powietrze. Stanie się to dużo jaśniejsze, kiedy wytłumaczymy, jak powstaje sprężone powietrze. Przy użyciu profesjonalnych sprężarek zwiększana jest gęstość gazu, jakim jest powietrze. Gaz ten pierwotnie jest zasysany z otoczenia, następnie sprężany a w kolejnym kroku uzdatniany i dalej wykorzystywany w różnych urządzeniach czy procesach produkcyjnych. Drobne zanieczyszczenia nie są wielkim problemem, jednak po sprężeniu powietrza, a więc zwiększeniu jego gęstości, rośnie również liczba zanieczyszczeń w 1 cm3, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie zarówno dla maszyn, jak i dla procesów produkcyjnych. Dlatego właśnie tak ważne jest dokładne oczyszczanie sprężonego powietrza. I tu dużą rolę odgrywają separatory cyklonowe.

Rodzaje separatorów w układach sprężonego powietrza

W układach sprężonego powietrza występują dwa rodzaje separatorów. Pozwala to lepiej dostosować urządzenie do całego układu wytwarzającego sprężone powietrze. Do najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych separatorów należą separatory cyklonowe i separatory kondensatu olej-woda.

Separatory cyklonowe to z reguły pierwszy etap na drodze uzdatniania sprężonego powietrza. Przy ich użyciu usuwana jest woda, która wykrapla się na skutek schłodzenia sprężonego powietrza po przejściu przez chłodnicę sprężarki lub dalej w zbiorniku lub rurociągu. Mechanizm ich działania opiera się na wprowadzaniu powietrza w ruch wirowy. W ten sposób kondensat zawarty w sprężonym powietrzu osadza się na ściankach urządzenia a następnie spływa do przewodu odprowadzającego. To bardzo proste a zarazem skuteczne rozwiązanie. Separatory cyklonowe najlepiej sprawdzają się zamontowane bezpośrednio za sprężarkami lub na rurociągach.

Separatory kondensatu olej-woda służą do uzdatniania kondensatu wodno – olejowego powstałego w procesie sprężania. Wyposażone są we wkład pochłaniający olej wchodzący w skład kondensatu pozwalający na oddzielenie go od wody. Czysta woda odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji. Należy jednak pamiętać, że tak oddzielony olej musi zostać odpowiednio zagospodarowany gdyż jego wylewanie go do kanalizacji jest surowo zabronione. Co więcej, kondensat olejowy podlega konieczności specjalistycznej utylizacji realizowanej przez dedykowane firmy.

Zastosowanie separatorów w systemach sprężonego powietrza

Separatory cyklonowe stosowane są w celu poprawy jakości sprężonego powietrza, czyli uzdatniania. Jest to niezbędne w celu przedłużenia żywotności maszyn wykorzystujących sprężone powietrze a w wielu branżach dla zapewnienia czystości produkcji. Głównym zadaniem separatorów cyklonowych jest usunięcie kondensatu wodno-olejowego ze sprężonego powietrzaSeparatory cyklonowe należy dobierać odpowiednio do wydajności sprężarki i średnicy rurociągu. Znajdują one swoje zastosowanie w systemach sprężonego powietrza w celu ochrony dalszych elementów układu pneumatycznego i urządzeń odbiorczych przed szkodliwym działaniem wody. Należy również pamiętać o zastosowaniu separatora kondensatu woda-olej. Jego działanie ma kluczowe znaczenie w procesie oczyszczania kondensatu z oleju i redukuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Z tego powodu nie warto pomijać montażu separatorów w instalacji sprężonego powietrza.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.