Czym się różni osuszacz ziębniczy od osuszacza adsorpcyjnego

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów osuszaczy – adsorpcyjne, ziębnicze i membranowe. Najpopularniejszymi są osuszacze adsorpcyjne i ziębnicze. Warto znać podstawowe różnice pomiędzy tymi elementami układu uzdatniania sprężonego powietrza, ponieważ pozwoli to na dobór odpowiedniego produktu.

Wilgoć – problem firm wykorzystujących instalacje sprężonego powietrza

Powietrze atmosferyczne zasysane przez kompresory przemysłowe zawiera sporą ilość pary wodnej. Nadmierna wilgoć, dostająca się do instalacji wytwarzającej sprężone powietrze, może powodować wiele problemów z jej sprawnym i bezawaryjnym działaniem. Należy pamiętać, że nadmierna wilgoć powoduje szybsze korodowanie podzespołów i elementów składowych instalacji sprężonego powietrza, co może grozić ich awarią lub też generować dodatkowe koszty w postaci kosztownych remontów i wymiany części zamiennych. Nadmierna wilgoć powoduje znaczne obniżenie sprawności urządzeń odbiorczych. Podstawowym działaniem, mającym na celu uniknięcie problemów z codzienną pracą systemu sprężonego powietrza, jest sprawne i efektywne usunięcie ze sprężonego powietrza nadmiernej wilgoci.

Istnieje wiele sposobów osuszania sprężonego powietrza. Urządzeniami przeznaczonymi do tego celu są osuszacze adsorpcyjne i ziębnicze. To skutecznie działające urządzenia, które obok odolejania i filtracji cząstek stałych są najważniejszym elementem procesu uzdatniania sprężonego powietrza. Dzięki tym urządzeniom z instalacji wyeliminowana zostaje wilgoć skracająca żywotność poszczególnych podzespołów instalacji sprężonego powietrza.

Czym są osuszacze adsorpcyjne?

Nowoczesne osuszacze adsorpcyjne to urządzenia mające na celu wyeliminowanie wilgoci i zapewnienie sprawnego funkcjonowania całej instalacji sprężonego powietrza. Wysokiej jakości osuszacze adsorpcyjne mają zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, lakiernictwie, transporcie pneumatycznym, optyce, instalacjach AKPiA, jak również w przemyśle spożywczym i wielu innych. Podstawową zaletą, którą wyróżniają się osuszacze adsorpcyjne, jest przede wszystkim ich skuteczne działanie, co w rezultacie daje niską końcową wilgotność sprężonego powietrza. To sprzęt niezawodny, energooszczędny i wyróżniający się tanią eksploatacją.

Osuszacze adsorpcyjne zbudowane są z dwóch kolumn pracujących naprzemiennie. Wypełnione są adsorbentem, który pochłania wilgoć. Zasada pracy urządzenia polega na tym, że 1 kolumna osusza sprężone powietrze, a 2 kolumna w tym czasie „suszy się” czyli oddaje wcześniej zmagazynowane w adsorbencie cząsteczki wody, które usuwane są z kolumny. Osuszacz adsorpcyjny zapewnia najwyższy stopień osuszenia gazu na poziomie ciśnieniowego punktu rosy sięgającego od – 40 do – 70 stopni Celsjusza.

Osuszacz adsorpcyjny to sprzęt przystosowany do pracy ciągłej. Może on działać 24 godziny na dobę. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco redukuje straty sprężonego powietrza do minimum.

Osuszacze ziębnicze – poznaj zasadę działania

Drugim najpopularniejszym elementem układu uzdatniania sprężonego powietrza są osuszacze ziębnicze. To elementy, które działają na zasadzie skraplania pary wodnej na skutek schłodzenia sprężonego powietrza. Posiadają one dwa wymienniki ciepła odpowiedzialne za chłodzenie i podgrzewanie powietrza wlatującego i wylatującego z osuszacza. Przechodzi ono najpierw przez specjalnie dobrany filtr odolejający, następnie zostaje ono schłodzone aż do osiągnięcia efektu skraplania. Kolejnym krokiem jest wypchnięcie osuszonego powietrza do instalacji. Osuszacze ziębnicze (kondensacyjne) wyróżniają się bardzo dużą wydajnością. Można je instalować w pomieszczeniach gdzie panują skrajnie niekorzystne warunki zewnętrzne, między innymi wysoka temperatura i duża wilgotność. Duże znaczenie ma regularna wymiana wkładów filtrów powietrza, gwarantująca prawidłowe i bezawaryjne działanie tych elementów. Osuszacze ziębnicze mogą pracować przy zmiennej temperaturze i wilgotności, osiągając bardzo wysoką wydajność w relatywnie krótkim czasie. To elementy o niskich kosztach eksploatacyjnych, odporne na zanieczyszczenia. Z uwagi na to, że ich praca jest stosunkowo cicha, mogą być instalowane w bezpośredniej bliskości stanowiska pracy człowieka.

Osuszacz adsorpcyjne i ziębnicze to najbardziej popularne elementy układu uzdatniania sprężonego powietrza. Różnią się one od siebie wieloma parametrami technicznymi, co pozwala na dostosowanie do potrzeb procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.