Standardowe metry sześcienne

Pierwszym krokiem w projektowaniu instalacji jest określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Znając zapotrzebowanie możemy dobrać odpowiednią sprężarkę a następnie skonfigurować cały układ sprężonego powietrza. Przy zadanym ciśnieniu zapotrzebowanie na sprężone powietrze określamy w jednostce objętości dzielonej przez jednostkę czasu np. m3/h, ltr/min itp.

Ponieważ powietrze jest mieszaniną gazów, zajmowana przez niego objętość uzależniona jest od następujących czynników: temperatury, ciśnienia i wilgotności.

W warunkach normalnych (warunkach odniesienia) wartości tych czynników w zależności od normy wynoszą:

W/g DIN1343

 • temperatura – 0 ℃
 • ciśnienie – 1,01325 bar
 • wilgotność – 0%

W/g ISO 2533

 • temperatura – 15 ℃
 • ciśnienie – 1,01325 bar
 • wilgotność – 0%

W różnych miejscach na świecie wartości w/w czynników są różne. Dla właściwego określenia objętości powietrza, a co za tym idzie prawidłowego doboru wydajności sprężarki i innych urządzeń musimy warunki standardowe (lokalne) odnieść do warunków normalnych (odniesienia).

Metr sześcienny gazu posiada faktycznie metr sześcienny objętości tylko przy określonych wartościach ciśnienia, temperatury oraz wilgotności. W innym przypadku wartość ta zmienia się. Dla ułatwienia obliczeń udostępniamy Państwu kalkulatory do szacowania standardowych metrów sześciennych, które będą pomocne przy projektowaniu instalacji sprężonego powietrza.

Jakie wartości są potrzebne do wykonania kalkulacji?

 • Całkowity strumień przepływu sprężonego powietrza wyrażony w metrach sześciennych.
 • Ciśnienie powietrza w miejscu instalacji.
 • Maksymalna wilgotność względna zasysanego przez sprężarkę powietrza zasilającego.
 • Maksymalna temperatura w miejscu instalacji sprężarki.

Obliczanie 1: zgodnie z DIN 1343

Standardowe metry sześcienne wzór 1

Standardowe metry sześcienne wzór 1

Komentarz

Warunki odniesienia DIN 1343
ciśnienie:

 1. 1,01325 bar,
 2. wilgotność powietrza: 0%,
 3. temperatura: 0°C.

Obliczanie 2: zgodnie z ISO 2533

Standardowe metry sześcienne wzór 2

Standardowe metry sześcienne wzór 2

Komentarz

Warunki odniesienia ISO 2533:

 1. ciśnienie: 1,01325 bar,
 2. wilgotność powietrza: 0%,
 3. temperatura: 15°C.

Czy wiedziałaś/eś, że …

w warunkach odniesienia (DIN 1343: ciśnienie = 1.01325 bar, wilgotność powietrza = 0%, temp. = 0°C i ISO 2533: ciśnienie = 1.01325 bar, wilgotność powietrza = 0%, temp. = 15°C.) standardowy metr sześcienny gazu ma aktualną objętość 1m3? Jednak, objętość ulega zmianie jeżeli ulegną zmianie warunki odniesienia.

13 października 2021 | Narzędzia

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.