Poziom głośności

Warunki pracy mają przełożenie nie tylko na samopoczucie oraz wydajność pracy personelu, ale także ich zdrowie oraz kondycję fizyczną.
Do jednych z wielu zagrożeń w zakładach przemysłowych należy utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom hałasu w strefach przebywania ludzi. Dotyczy to również instalacji wytwarzania sprężonego powietrza. Badania naukowe w sposób jednoznaczny dowodzą, że szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka może skutkować licznymi objawami, w tym:

 • zmęczeniem,
 • gorszą wydajnością pracy,
 • trudnością w skupieniu uwagi,
 • zaburzeniami orientacji,
 • drażliwością,
 • bólem i zawrotami głowy,
 • szumem w uszach,
 • trwałym uszkodzeniem słuchu (w ekstremalnych sytuacjach).

W zależności od występującego poziomu hałasu skutki mogą być mniej lub bardziej dotkliwe:

 • dźwięk poniżej 35 dB – brak szkodliwości dla człowieka, wskazane w pracy wymagającej szczególnego skupienia;
 • dźwięk 35 – 70 dB – zmęczenie układu nerwowego człowieka, utrudnia wypoczynek i zasypianie;
 • 70 – 85 dB – znaczne obniżenie efektywności pracy, potencjalna szkodliwość dla zdrowia, w tym także słuchu człowieka;
 • 85 – 130 dB – liczne schorzenia organizmu, problem ze zrozumieniem mowy nawet z odległości 50 cm;
 • powyżej 130 dB – znaczne ryzyko uszkodzenia słuchu oraz wystąpienia schorzeń organów wewnętrznych.

Ograniczenie poziomu hałasu w związku z wytwarzaniem sprężonego powietrza przynosi wymierne korzyści w postaci wyższej wydajności pracy i minimalizuje jego negatywne oddziaływanie na organizmy ludzi. Dlatego warto zainwestować w urządzenia, których technologia oraz rozwiązania konstrukcyjne redukują emisję hałasu do poziomu jak najmniej szkodliwego dla człowieka.

Odpowiednie przepisy prawa i dyrektywy unijne nakazują ograniczenie narażenia pracowników na hałas i obligują pracodawcę do zapewnienia im ochrony poprzez środki techniczne, właściwą organizację pracy i rotację na stanowiskach.

Sprężarki śrubowe i tłokowe firmy AG cechują się relatywnie niskim poziomem głośności, co jest doceniane przez dotychczasowych Klientów. Uzyskaliśmy to dzięki nowoczesnej technologii i konstrukcji z wykorzystaniem skutecznych osłon dźwiękochłonnych.

Obliczanie krok 1: kilka źródeł dźwięku tego samego rodzaju

Poziom głośności wzór 1

Poziom głośności wzór 1
Obliczanie krok 2: kilka źródeł dźwięku tego samego rodzaju

Poziom głośności wzór 2

Poziom głośności wzór 2


Czy wiedziałaś/eś, że …

w odległości 5 m od źródła dźwięku poziom głośności obniża się o 12 dB (A)? Redukcja poziomu głośności o 10 dB (A) jest odczuwalna jak obniżenie hałasu o połowę.

14 października 2021 | Narzędzia

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.