Ogłoszenie ALMiG Kompressoren Polska S.A

Data publikacji: 15 października 2020 r. - 1 grudnia 2020 r.

Data publikacji: 15 października 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą ALMiG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS: 0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 . Niniejsze Wezwanie jest 2 z 5.

Data publikacji: 30 października 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą ALMiG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS: 0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00.

Niniejsze Wezwanie jest 3 z 5.

Data publikacji: 16 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą ALMiG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS: 0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .
Niniejsze Wezwanie jest 4 z 5.

Data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą ALMiG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS: 0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .

Niniejsze Wezwanie jest 5 z 5.

1 grudnia 2020 | Dla akcjonariuszy

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.